Mokykloje įgyjamas išsilavinimas – nepakankamas tikrųjų vertybių susiformavimui, prie to labai intensyviai turi prisidėti ir tėvai. Mums labai patiko skelbimas, kurį paskelbė viena Portugalijos mokykla. Šis skelbimas tik pasirodęs tapo interneto sensacija. Jame teigiama, kad mokykloje vaikai mokomi pagrindinių disciplinų: matematikos, istorijos, geografijos, fizikos, chemijos, įvairių ir kūno kultūros, bet elgesio kultūros pamokos perimamos iš tėvų.

Jeigu tėvai nepamiršta už padarytą paslaugą atsidėkoti žodeliu „ačiū“, o prašydami vaiko išplauti indus prideda mandagų žodelytį „prašau“. Ir, galiausiai, susiginčiję su mažyliu nepasididžiuoja pirmieji ištarti „atsiprašau“,  vaikams susiformuoja būtiniausi mandagaus bendravimo įgūdžiai.

Namai – ta vieta, kurioje vystomas vaiko emocinis intelektas, daugelio šiuolaikinių darbdavių kur kas labiau vertinamas už intelekto testų rodmenis. Juk mandagus, paslaugus, atsakingas darbuotojas ar atidus viršininkas visada kolektyve susilauks daugiau palaikymo ir pagarbos nei vien savo intelektu bandantis sužibėti ir per kitų galvas lipantis kolega.

Vaikų auklėjimo pagrindus, įgytus šeimoje, mokykla gali tik vystyti, bet įdiegti jų nuo mažiausių dienų ji nepajėgi, nes tokio amžiaus vaikas tiesiog dar per jaunas lankyti mokyklą. Skatinkime vaikus už tinkamą elgesį dažniau, nei bauskime už netinkamą, nes taip jau surėdytas pasaulis, kad geras žodis atneša kur kas didesnius ir patvaresnius rezultatus, nei papeikiantis ar, juo labiau, įžeidžiantis.

Pasistenkime visus nesutarimus šeimoje spręsti taikiai, be durų trankymo ir, tokiu būdu, parodykime vaikams, kad savo viršenybės demonstravimas ginčuose, anaiptol, nėra tinkama išeitis. Konstruktyvus dialogas, pagarba ir nuoširdus dėmesys artimui bei pagarba vyresniems ir prasčiau gyvenantiems, o ne jų menkinimas – štai keliai, vedantys į emocionaliai brandžios, garbingos asmenybės formavimąsi.