Mes labai daug pastangų įdedame auklėdami vaikus: jiems kalbame, aiškiname, ką daryti galima, o ko – ne. Kai jie mūsų nesiklausome, griebiamės įtikinėjimų, reikalavimų ir, kartais, net bausmių. Tačiau, kodėl skirdami tiek dėmesio išvardintiems auklėjimo būdams, kartais, norimo rezultato taip ir nepasiekiame?

Šiuo atveju verta prisiminti visiems gerai žinomą tiesą: vaikus auklėjame geriausiai tada, kai nei mažiausiai apie tai galvojame: leisdami laisvalaikį drauge su jais, žaisdami, iškylaudami, aptardami mokslų rezultatus ar kai jie mato, kaip mes bendraujame su aplinkiniais – kaimynais, giminaičiais.

Kitaip tariant – geriausias auklėjimas vyksta teisingai ir darniai kuriant šeimos santykius jos viduje ir bendraujant su ją supančia aplinka, rodant vaikams pavyzdį savo darbais ir kalbomis. Kuo mažiau auklėjimo procesas bus suforsuotas, tuo sėkmingesnius rezultatus pasieksime. Pagirkime vaiką už jo nupieštą piešinėlį, pastebėkime, kad jis labai gražiai elgėsi su kitais šeimos nariais, nepatingėjo susitvarkyti kambario ar pasirūpino augintiniu.

Pagyrimas – geriausias būdas skatinti teisingą vaikų elgesį. Nes tai itin motyvuojantis auklėjimo būdas. Juk ir mes patys jaučiamės geriau, susilaukę malonaus žodžio nei nuolatinių priekaištavimų ar draudimų. O pastaraisiais itin dažnai užverčiame savo vaikus. Pakeiskime „neik“, „nedaryk“, „netriukšmauk“ ir kitus draudžiamuosius žodeliu į: „puiku“, „šaunuolis“, „didžiuojuosi Tavimi“ ir netruksime pastebėti teigiamo pagyrimo poveikio.

Pagyrimas ugdo teigiamus asmenybės bruožus, sukelia vaikui džiaugsmą, norą kartoti gerus darbus, už kuriuos yra giriamas. Žinoma, per daug pagyrų taip pat nesveika. Čia, kaip ir visur kitur reikia išlaikyti tinkamą santykį su kitomis vaiko auklėjimo priemonėmis (pareigų priminimu, bent jau minimalios disciplinos išlaikymu ir asmeniniu pavyzdžiu).

Girkite vaiką ne tik už rezultato pasiekimą, bet ir už kelionę link jo. Pastebėkite jo pažangą ir motyvuokite toliau žengti teisingu keliu. Tokiu būdu išvystysite savo atžalos atkaklumą, padidinsite jo motyvaciją, nukreipsite reikiama kryptimi, siekiant išsikeltų tikslų. Šios savybės vaikams itin praverčia bręstant ir žengiant į suaugusiųjų pasaulį. Tad padėkime jiems šioje kelionėje.