Mokslas, kaip ir Motinos meilė, – amžinas dalykas, nepavaldus laikui ir negandoms. Todėl Moksliniam šou „Atradėjas“ – didelė garbė pasveikinti visas Motinas su artėjančia Motinos diena! Sveikiname šia proga, Jus, brangiosios mamos, ir norime palinkėti stiprybės, kantrybės bei ištvermės, ugdant savo atžalas.

 

Vokiečių rašytojas Johanas Volfgangas von Gėtė yra pasakęs: „Hipotezės reikalingos lygiai kaip ir bandymų bei stebėjimų duomenys, kad koks nors mokslas pajudėtų iš vietos.“  Vaikai vystosi ir tobulėja, bandydami, stebėdami ir keldami hipotezes, klausimus (kaip tai pažįstama kiekvienai mamai).

 

Linkime niekada nepristigti atsakymų į mažųjų kodėlčiukų klausimus. O jeigu jie ims klausinėti sunkiai įkandamų mokslo srities klausimų, kvieskite į svečius Mokslinį šou „Atradėjas“! Mes atsakysime į visus klausimus žaismingais bandymais ir eksperimentais, į kuriuos bus įtrauktas kiekvienas šou žiūrovas!