Išmanymas, kokie daiktai turi būti, rodo, kad žmogaus protingas; išmanymas, kokie daiktai iš tikro yra, rodo, kad žmogus patyręs; išmanymas, kaip juos pagerinti, rodo, kad žmogus genialus. (Denis Didro)

Nebūtina šio aforizmo suvokti tiesmukai, neva, tik būdami inžinieriais, kurie tobulina daiktus, galime save laikyti genialiais. Greičiau reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į tris aspektus, paminėtus šioje citatoje, be kurių neįmanomas žmogaus tobulėjimo kelias: protą, patirtį ir siekį atrasti būdus pagerinti daiktus arba pakeisti mums nepalankių aplinkybių eigą.

Visa tai pamažu išmokstama, keliaujant mums skirtais likimo takais ir takeliais, bet labai daug suteikia ir vaikystėje mums perduota tėvų patirtis. Todėl ir sakoma, kad darni asmenybė gali užaugti tik darnioje šeimoje. Pagarbiai elgdamiesi vienas su kitu sutuoktiniai perduoda vaikui darnios šeimos modelį. Nereikia bijoti kartais ir pademonstruoti švelnumo, bendraujant sus sutuoktiniu. Apsikabinti, pasakyti meilų žodį. Vaikui labai svarbu matyti, kad tėvai vienas kitą myli. Tai suteikia saugumo jausmą.

Tačiau ne ką mažiau palaikyti bendrumo dvasią ir kitomis priemonėmis: ugdant vaikų darbštumą, kuriant jiems pareigas, dalinantis ūkio darbus po lygiai su visais šeimos nariais. Paminėti auklėjimo būdai prisidės prie vaikų gyvenimiško patirties formavimosi. Reikia nebijoti vaikui parodyti pasaulio tokio, koks jis yra.

Kartais papasakoti, kad yra sunkiau gyvenančių žmonių, kuriems reikalinga mūsų pagalba (nekalbame apie asocialius asmenis); ugdyti pagarbą seniems žmonėms (priminti užleisti vietą autobuse nepažįstamai močiutei ar seneliui); nepakuoti vaiko į dovanų popierių, slepiant nuo jo tai, kas baisaus dedasi pasaulyje. Gyvenimas burbule dar niekam neatnešė laimės. Supažindindami vaiką su tokiu pasauliu, koks jis yra iš tikrųjų, vystome jo sugebėjimą perprasti, kokie daiktai iš tikro yra. O tai, kaip ir teigiama pradžioje cituotoje mintyje, suteikia neįkainojamą patirtį.

Kad atskleistume, kokie daiktai turi būti ir, tokiu būdu ugdytume vaiko intelektą ir žingeidumą, turime nuolat skatintis jo domėjimąsi ne tik mokykloje pateikiamomis disciplinomis, bet ir mus supančia gamta, darnių santykių kūrimu, dorybių ugdymu. Besidomėdamas, kaip pasiekiami pastarieji tikslai, vaikas tobulės emociniu lygmeniu ir turės galimybę išmokti pažinti kitą žmogų, priimti jį tokį, koks jis yra ir užmegzti ilgalaikę ir tikrą draugystę, o atėjus įtinkamam laikui, jau būdamas suaugęs – puoselėti meilę antrajai pusei.

Nes darni santuoka taip pat labai daugeliu atvejų nulemta iš vaikystės atsineštų patirčių bagažo. O šis bagažas, vaikui bręstant ir tobulinant turimą patirtį bei modifikuojant ją, pamažu, suteiks ir taip trokštamą išmanymą, kaip gi pagerinti mus supančią aplinką. O būtent šis gebėjimas ir rodo, kad žmogus genialus.