Genijus – vienas procentas talento ir 99 procentai darbo. (Tomas Edisonas). Viešojoje erdvėje vis dažniau sklando diskusijos apie genialumą. Ar sutinkate su mintimi, kad genialumą sudaro tik 1 procentas talento, o visa kita yra sunkus darbas?

Mes su tuo sutinkame ir mokslininkai mums taip pat pritaria, nes, jeigu būsi tiesiog talentingu dailininku, bet nelavinsi šio sugebėjimo, vargu ar tapsi antruoju Pablo Picasso. Kita vertus,  genijaus formavimuisi, be jokių abejonių, svarbi ne tik jo turima dovana, bet ir aplinka, kurioje jis bręsta. Genijams itin svarbu būti atrastiems ir skatinamiems. Kaip ir minėjome, neužtenka būti talentingu dailininku.

Net dailės genijui, jeigu jis nori savo talentu užsidirbti duoną, reikia turėti gebėjimų „parduoti“ savo meną, sudominti juo visuomenę. Ir negalvoti, kad „Puiku: vaikas gražiai paišo, bet iš meno neišgyvensi“. Kartais panašus, visuomenės primetamas, požiūris žlugdo talentą. Tad, skatinkime savo vaikus, ieškokime sričių, kuriuose jie yra talentingi. Ir pasinaudokime mokslininkų ir psichologų patarimu, kuris teigia, kad reikia lavinti vaikus, sutelkiant dėmesį į sritis, kuriose jie yra talentingi ir vystant jų gebėjimus būtent šiose srityse.

Atsižvelgiant į šį mokslininkų patarimą, dažnai tėvų primetamas spaudimas būti universaliu visose mokslo disciplinose, nėra teisingas. Pagalvokite, kas būtų buvę, jeigu Mocarto tėvas būtų vertęs jį pasiekti ypatingų rezultatų matematikoje, astronomijoje ar literatūroje? Labai gali būti, kad būtume netekę vieno iškiliausių muzikos genijų. Tačiau, jo tėvas, taip pat buvęs talentingu kompozitoriumi ir smuikininku netruko pastebėti sūnaus talento ir vaikas nuo mažų metų buvo mokomas groti pianinu ir smuiku, o būdamas penkerių jau kūrė muziką.

Taigi, mes esame įpareigoti pastebėti ir vystyti savo vaiko talentą, ir, nepamiršti, kad talentas, neįdėjus pakankamai pastangų, gali ir nuvysti. Nes mokslininkai jau įrodė, kad išskirtinio talento sužibėjimui vienodai svarbūs tiek sunkus darbas, tiek įgimtų genetinių dovanų rinkinys (ar gamtos dovana, – kaip bepavadintum). Tad būkime gerais gėlininkais, skatinančiais sužydėti savo vaiko talentą.