Mokslinis šou „Atradėjas“ verčia dar vieną savo kelionių gido puslapį. Šį kartą keliaujame į Aukštaitijos nacionalinį parką. Lankydamiesi jame, įsitikiname tuo, kad tai – labiausiai ežerais nusagstyta Lietuvos teritorija, kokių tik ežerų ežerėlių čia neišvystame. Žinomiausias iš jų – giliausias Lietuvoje Tauragno ežeras, kurio gylis: 62,5 m. Žavi ir šio ežero pavadinimo kilmės legenda, kuria tikrai sudominsite savo mažuosius keliautojus.

Neva, kadaise, čia apsistojęs kunigaikštis Rigimundas, kurio kanklininko pravirkdytos kanklės patraukusios kelių taurų dėmesį ir šie prašnekę žmogaus balsu, bei patarę vyrui, kur geriausia kurdinti gyvenvietę. Paklausęs taurų, kunigaikštis ir jo patikėtiniai toje vietoje surentė pilį, kurią pavadino Taurapiliu, o ežerą – Tauragnu. Ir, žinoma, nepamirškite, keliaudami po Aukštaitijos nacionalinį parką, aplankyti parko architektūrinio paveldo. Turime omenyje medinę Palūšės bažnyčią.

Ši šventykla padabinta aštuoniakampe (vienintele tokia Lietuvoje) varpine. Palūšės bažnyčios ansamblis įtrauktas į architektūros paminklų sąrašą. Beje, verta aplankyti palūšės akmens amžiaus būsto ekspoziciją. Joje tikroviškai atkuriamas priešistorės gyventojų būstas, jų įrankiai, ginklai ir kt. Pamatysite ir senovinius pilkapius. Beje, akmens amžiaus ekspozicija parengta, remiantis Kretuono apylinkių archeologiniais radiniais.