Kas vaikus paskatina peštis? Išsiaiškinę priežastis, galėsime lengviau išskirti peštukus. Daugiausiai, vaikai pešasi tarpusavyje. Kažkas iš kažko atėmė žaislą, pasakė kažką ne taip, pastūmė, užkliudė ar įžeidė… ir štai – peštynės! Kodėl jie pešasi? Priežasčių – ne viena. Pirmoji – ta, kad vaikai dar nemoka taikiai ir civilizuotai spręsti konfliktų, o peštynės padeda jiems išreikšti pyktį ir parodyti savo galią. Stipresniems ir agresyvesniems vaikams tai būdas įgyti autoritetą: išaukštinti save ir pažeminti priešininką.

Būna, kad vaikų peštynės kylas dėl noro atkreipti į save suaugusiųjų dėmesį. Jeigu tėvai ar ugdymo įstaigų darbuotojai atkreipia dėmesį į vaiką tik jam blogai besielgiant, o už teigiamus poelgius dažnai pagaili gero žodžio, nėra ko stebėtis, kad vaikas išnaudoja vienintelę jam likusią galimybę gauti suaugusiojo dėmesio kruopelytę. O įdomiausia ir keisčiausia priežastis, kad kai kuriems vaikams peštynės – savotiška pramoga. Jiems tai įdomu ir „kieta“. Vaikai mėgsta peštis.

Tad, kai išsiaiškinome peštynių priežastis, kyla klausimas, kaip išskirti peštukus? Kilus ginčui tarp vaikų, dėl patinkančio žaislo ar kitų priežasčių, reikia stengtis nešaukti ant jų ir nebausti, o trumpam išskirti. Barant ir gėdijant vaiką, mes kenkiame jam. Vaikas ima agresyviau elgtis, nes jaučiasi nesuprastas Jūsų (tada įsijungia minėtasis dėmesio troškimas ir peštynių gali tik daugėti). Mokant vaikus taikia spręsti konfliktus, labai svarbu ir tai, kad jie suprastų esantys bendruomenės dalimi, ir jaustųsi atsakingi prieš kitus jos narius.